Servis Online olarak edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda kurumsal firma, kurum ve kuruluşlara; Arge yönetimi ve bilişim teknolojileri yönetimi üzerine danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Yenilikçilik ve Ar-Ge ihtiyacı günümüzde rekabetin sürdürebilirliği için vazgeçilmez iki unsur haline gelmiştir. Ancak bu güce uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra erişebilmek mümkün olabiliyor.

Arge ve Bilişim Teknolojileri Yönetim Danışmanlığıİnovatif bir fikrin projelendirilmesi ve bir ekiple işe girişilmesi günümüzde rekabet için yeterli olmayabiliyor. Ar-Ge kültürünün oluşturulması, yazılım süreçlerinin belirlenmesi ve sürdürülebilir bir ekip yönetiminin kazandırılması gibi birçok alanda firmalar bu yolculuğa çıkmış birine ihtiyaç duyuyor.

Bankacılık geçmişi olan deneyimli kadrosu, çok sayıda proje referansı ve yıllara uzanan tecrübesi ile firmalarımızın ihtiyacı olan profesyonel danışmanlık hizmetlerini tek bir çatı altından sunmaktadır.

Danışmanlık Hizmeti Kapsamında;

  • Ekibinizin geliştirilmesi, daha etkin kullanılabilmesi, denetlenmesi veya oluşturulması konularında etkin rol oynamak,
  • Ekip yönetimiyle ilgili AR-GE ve yaşayan çözümler üretmek,
  • Kullanılan yada kullanılacak olan teknoloji, alt yapı ve kaynaklar konusunda know-how katkısında bulunmak,
  • Fikirlerinizin hayata geçmesi yada kaynak planlamasında AR-GE, know-how ve yöntem sağlamak,
  • Firmanızın Ar-Ge odaklı süreçleri, kısa-orta-uzun vadede stratejik yol haritasında fayda sağlamak